Pravilnik o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: Pravilnik) se nanaša na vse podatke, ki jih je uporabnik na spletni strani www.lmmtilia.si z. njegov zakoniti zastopnik vpisal na kontaktni obrazec, prijavnico idr. in so posledično shranjeni v bazi podjetja LMM TILIA avtošola, turizem in trgovina, d.o.o., Gerbičeva 44, Ljubljana. Namen Pravilnika je, da vas obvestimo o svoji politiki zasebnosti ter o možnostih, ki jih imate na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov na spletu.

Katere osebne podatke obdelujemo

Pravne podlage obdelave podatkov

Vaše podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih primerov:

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih stranka ne posredujete, ne more dobiti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam izven podjetja LMM Tilia d.o.o., razen tistih, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi na kateri izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci).

Naši pogodbeni obdelovalci so:

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR- General Data Protection Regulation) so skupaj s svojimi zaposlenimi zavezani k varovanju zaupnosti osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne smejo iznašati v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora).

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

Glede svojih osebnih podatkov lahko kadarkoli zahtevate:

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

LMM Tilia d.o.o. kot obdelovalec osebnih podatkov zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici/pogodbi, v evidenčni elektronski prijavi, prijavi na e-novice, povpraševanju v kontaktnem obrazcu ali elektronski pošti, dovoljenju uporabe fotografij in video materiala za namene lastne marketinške promocije, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom izvedbe naročene storitve ali samo določene aktivnosti neposrednega trženja. LMM Tilia d.o.o. se obvezuje, da brez privolitve posamezne osebe, na katero se osebni podatki nanašajo ne bo posredoval tretjim osebam.

Dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov

Prijavitelji na izpolnjeni prijavnici za naše storitve, tečaje, programe ali delavnice, so seznanjeni s splošnimi pogoji in Pravilnikom o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov ter s svojim podpisom oziroma s privolitvijo za obdelavo za posamezne namene, dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov.

LMM Tilia d.o.o.