MENJAVA TUJEGA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA ZA SLOVENSKO

Veljavno tuje vozniško dovoljenje se po določbi 61. člena Zakona o voznikih lahko zamenja za slovensko vozniško dovoljenje tujcu, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev.

Prav tako državljanu Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo zaradi stalnega prebivanja ali ima prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, če izpolnjujeta druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil (predpisana starost, telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil – zdravniško spričevalo itd.).

Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega tujega vozniškega dovoljenja opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih ima pravico voziti s tujim vozniškim dovoljenjem. Praktičnega dela vozniškega izpita ni potrebno opraviti imetnikom tujih vozniških dovoljenj tistih tujih držav, ki jih določi minister, pristojen za promet, na podlagi ocene kvalitete izobraževanja, teoretičnega znanja in znanja vožnje motornih vozil voznikov, ter prometno varnostnih razmer v posamezni tuji državi.

Click here for english version.

predaja kartoncka kartoncek voznje vpis prepis avtosole pogoji