PONOVNO OPRAVLJANJE VOZNIŠKEGA IZPITA

ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Vozniki, katerim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, morajo opraviti ponovno vozniški izpit po naslednjem postopku:

  1. Opraviti zdravniški pregled v pooblaščenih zdravstvenih domovih.
  2. Dodatno usposabljanje Varne vožnje s psihosocialnimi delavnicami ( potrdilo ne sme biti starejše kot 3 mesece),
  3. Teoretični izpit na izpitnem centru,
  4. Opraviti praktični program usposabljanja v šoli vožnje, ki je predpisan minimalno 20 ur vožnje,
  5. Izpit pred komisijo na izpitnem centru.

 

 ZAČASNI ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Z novelo zakona o prekrških je bil uveden institut začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, katerega namen je takojšnja odstranitev nevarnih voznikov s ceste.
Gre za primere najhujših kršitev pravil v cestnem prometu, za katere je predpisana kazen 18 kazenskih točk oz. 7 kazenskih točk pri vozniku začetniku, zaradi katere se mu po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

zapisovanje karton voznje ocenjevanje voznje b kategorija