VOŽNJA S SPREMLJEVALCEM

Slovenska zakonodaja dopušča možnost vožnje s spremljevalcem s 16 leti.
Tako je poleg šole vožnje in njihovih učiteljev vožnje del odgovornosti preložen tudi na spremljevalce mladih voznikov.
Ena bistvenih nalog spremljevalca je, da oblikuje mladega voznika v premišljenega, varnega in umirjenega udeleženca v cestnem prometu ter ga nauči ustrezne vozniške kulture. Na ta način si bo kandidat s spremljevalcem pridobil ustrezne vozniške izkušnje ter se soočil z veliko odgovornostjo, ki jo bo nase prevzel kot voznik.

Prihodnost naj bi tako prinesla zmanjšano število objestnih voženj, voženj pod vplivom alkohola ter ter večje upoštevanje omejitev hitrosti.

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk. Če ste kandidat za voznika mlajši od 18 let, vas bo tako lahko spremljala druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki.

Spodaj si lahko ogledate nekatere pogoje ter časovne okvire poteka usposabljanja za vožnjo s spremljevalcem:

  • veljaven osebni dokument,
  • starost najmanj 16 let,
  • tečaj in izpit iz prve pomoči,
  • zdravstveni pregled,
  • vpis v šolo vožnje,
  • opravljen tečaj CPP (najmanj 20 ur),
  • uspešno opravljeni republiški testi CPP ,
  • v šoli vožnje zaključen program praktičnega dela usposabljanja (najmanj 20 ur),
  • vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje.
ucenje voznja s sovoznikom mladi voznik 16 let